top of page

Onderskrywing van internasionale sekuriteitsvaardighede

Oudiovisuele Konferensie

CQTAfrica gee erkenning aan die geskoolde arbeidsmag in Afrika, diegene met vorige of huidige militêre of polisievaardighede en agtergrond.

Met sy goedgekeurde akkreditasie kan CQTAfrica vaardighede en kennis wat jy in die weermag of polisie opgedoen het onderskryf deur te sertifiseer dat jy bevoeg is en hierdie vaardighede in 'n private hoedanigheid in die internasionale private sekuriteitsektor, buite die weermag of wetstoepassing, kan gebruik. 

 

CQTAfrica sal jou voorsien van 'n sertifikaat van endossement, verklaring van resultate en 'n verwysing vir toekomstige werkgewers om te kontak.

Die endossement wat deur CQTAfrica toegeken word, word internasionaal erken en voldoen aan die standaarde van internasionale private sekuriteit en risikobedrywighede.

Kontak ons vir meer inligting

bottom of page