top of page
שירותי הדרכה טקטית

אימון טקטי מזוין

פגישת עסקים

אימון יחידה למניעת ציד

פגישת עסקים

הוראה תקינה מבחינה טקטית

מתוך מחשבה על שימור

קורס זה חל על מפעילים או אנשים העובדים בתחום האבטחה הפרטית, אכיפת החוק והצבא ונועד להעצים ולקדם קצינים בעלי כישורים טקטיים, לקדם חשיבה קדימה והפעלה בטוחה בסביבה עירונית. בסיום קורס זה, המשתתף יוכל להיכנס בבטחה וטקטית, לנקות ולעבור דרך מבנה בנוי בצוות קטן.

הכשרה זו חלה על סיירי שטח הפועלים כיום בשטח ונועדה להעצים את הסיירים עם ידע ומיומנויות ספציפיות, לקדם חשיבה קדימה ותפעול בטוח בסביבה כפרית במערך צוות.

עם השלמת הכשרה זו, ריינג'ר השדה יוכל לנצל את המיומנויות שהוא/היא למד בפעולה היומיומית בשמורה.

bottom of page