top of page

International Security Skills Endorsement

Audiovisuell konferens

CQTAfrica erkänner den kvalificerade arbetsstyrkan i Afrika, de med tidigare eller nuvarande militär- eller poliskunskaper och bakgrund.

Med sin godkända ackreditering kan CQTAfrica stödja färdigheter och kunskaper som du har förvärvat inom militären eller polisen genom att intyga att du är kompetent och kan använda dessa färdigheter i en privat kapacitet inom den internationella privata säkerhetssektorn, utanför militären eller brottsbekämpning. 

 

CQTAfrica kommer att förse dig med ett intyg om stöd, resultatutlåtande och en referens som framtida arbetsgivare kan kontakta.

Godkännandet som tilldelas av CQTAfrica är internationellt erkänt och överensstämmer med standarderna för internationell privat säkerhet och riskoperationer.

Kontakta oss för mer information

bottom of page