top of page
TAKTISKA TRÄNINGSTJÄNSTER

Beväpnad taktisk träning

Affärsmöte

Anti-tjuvjaktsenhet träning

Affärsmöte

Taktiskt sund instruktion

Med bevarande i åtanke

Den här kursen gäller operatörer eller individer som arbetar inom det privata säkerhetsområdet, brottsbekämpning och militär och är avsedd att stärka och föra fram officerare med taktiska färdigheter, främja framåtanda och säker verksamhet i en stadsmiljö. Efter avslutad kurs kommer deltagaren att säkert och taktiskt kunna gå in, rensa och förflytta sig genom en uppbyggd struktur i ett litet team.

Denna utbildning gäller för Field Rangers som för närvarande arbetar i fält och är avsedd att ge rangers kunskap och specifika färdigheter, främja framåtanda och säker drift i en lantlig miljö i en teamuppsättning.

Efter avslutad utbildning kommer Field Ranger att kunna använda de färdigheter han/hon har lärt sig i den dagliga verksamheten på ett viltreservat.

bottom of page